OSK Falco vykdo Sporto Rėmimo Fondo finansuojamą projektą “Orientavimosi sporto takais renginių ciklas” ir kviečia teikti pasiūlymus šiems viešiems paslaugų pirkimo konkursams:

1. Vietovių sportinių žemėlapių sudarymas.

Kvalifikaciniai reikalavimai: vietovės sportinių žemėlapių sudarytojas turi turėti ne mažesnę, kaip 3 metų OS sprinto tipo žemėlapių sudarytojo praktiką, parengęs ne mažiau, kaip 10 kv.km  ploto OS sprinto arba OS takais žemėlapių, dalyvavęs bent vienose OS takais varžybose. Žemėlapiai privalo būti paruošti kompiuteriniu OCAD10 formatu.

Reikės paruošti 50vnt. OS takais disciplinai pritaikytų vietovių žemėlapių, kurių kiekvienas ne mažesnis, kaip 0,5kv.km. ploto. Darbų trukmė: nuo 2020-09-01 iki 2022-09-01.  Konkrečios vietovės – bet kurioje Lietuvos vietoje ir bus derinamos pasirašius sutartį. Pareiškėjas į siūlomų paslaugų kainą privalo įtraukti visus su paslaugų atlikimu susijusius kaštus, išskyrus kuro, skirto nuvykimui į vietoves.

2. OS takais trasų metodinės medžiagos parengimas ir dalyvių apmokymai.

Kvalifikaciniai reikalavimai: pareiškėjas per praėjusius 3 metus turi būti dalyvavęs mažiausiai 10 OS takais varžybose, puikiai žinoti OS takais varžybų taisykles, mokėti naudotis kompiuterine programa OCAD10.

Reikės paruošti metodinę medžiagą jau paruoštoms 100vnt.OS takais disciplinos trasoms. Privalomas dalyvavimas visuose renginiuose. Renginių metu bendravimas su dalyviais, tame tarpe ir su naujokais. Informacijos apie parengtas trasas perdavimas dalyviams ir jų apmokymas. Asmeninė trasų analizė su dalyviais ir/ar naujokais.  Darbų trukmė: nuo 2020-09-01 iki 2022-09-01.  Konkrečios renginių vietovės – bet kurioje Lietuvos vietoje ir bus derinamos pasirašius sutartį ir projekto eigoje. Pareiškėjas į siūlomų paslaugų kainą privalo įtraukti visus su paslaugų atlikimu susijusius kaštus, išskyrus kuro, skirto nuvykimui į renginius.

3. OS takais trasų suplanavimas ir trasų žemėlapių parengimas.

Kvalifikaciniai reikalavimai: trasų planuotojas ir trasų žemėlapių rengėjas turi turėti ne mažesnę, kaip 3 metų OS sprinto ar OS takais tipo žemėlapių sudarytojo praktiką, parengęs ar inspektavęs ne mažiau, kaip 3 OS takais trasas ir kuriose bendrai dalyvavo ne mažiau, kaip 50 dalyvių, dalyvavęs bent 3 OS takais varžybose, kaip dalyvis. Trasų žemėlapiai privalo būti paruošti kompiuteriniu OCAD10 formatu.

Reikės suplanuoti 100vnt. OS takais disciplinos trasų ir paruošti trasų bei sprendinių žemėlapius. Darbų trukmė: nuo 2020-09-01 iki 2022-09-01. Trasų tipas, sudėtingumas, ilgis ir kitos ypatybės, o taip pat konkrečios vietovės (bet kurioje Lietuvos vietoje) bus derinamos pasirašius sutartį. Pareiškėjas į siūlomų paslaugų kainą privalo įtraukti visus su paslaugų atlikimu susijusius kaštus.

Visų konkursų vertinimo kriterijus: mažiausia kaina, jei pareiškėjas atitinka kvalifikacinius reikalavimus.

Pasiūlymus teikti iki 2020m. rugpjūčio 1d. 24:00 internetiniu adresu: info@oskfalco.lt

Detalesnės informacijos teirautis: +370 68788771 Andrius Jovaiša