OSK “Falco” vykdys projektą “Atrask judesį gamtoje”

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

Projekto tikslas:

Per 14 mėnesių suorganizuoti 15 orientavimosi sporto renginių 5 miestuose, į juos  įtraukti 700 vaikų iš ne mažiau, kaip 15 mokyklų, suformuoti 5 grupes 5-iuose  miestuose po mažiausiai 15 vaikų grupėje ir kiekvienai grupei suorganizuoti po 40 užsiėmimus ir tuo būdu padidinti fizinį aktyvumą.

Laukiami rezultatais:

Projekto tikslinės grupės unikalūs dalyviai

Projekto tiesioginiai dalyviai (tikslinė grupė) Tiesioginių tikslinės grupės unikalių dalyvių skaičius Iš jų: mažiau galimybių turinčių unikalių dalyvių skaičius
Vaikai (5 – 17 m.) 700 495
Suaugusieji (18 – 64 m.) 145 95
Suaugusieji (65 ir vyresni) 30 30
Iš viso: 875 620
Iš jų: vyrai 525 370
Iš jų: moterys 350 250

Projektas bus įgyvendinamas nuo 2024 metų liepos 1 dienos pradedant paruošiamaisiais darbais. Projekto metu bus įrengtos po 5 stacionarias trasas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Pirmieji įžanginiai renginiai numatyti  spalio 3d. visuose miestuose, o reguliarios vaikų treniruotės preliminariai numatytos antradieniais ir ketvirtadieniais pradedant spalio 8d. visą 2024 metų spalį, vėliau 2025 metų balandžio, gegužės, rugsėjo ir spalio mėnesiais.

Projektui vykdyti numatytos lėšos:

– gautas finansavimas iš Sporto rėmimo fondo: 173’636 EUR

– OSK “Falco” nuosavos lėšos: 19’293 EUR

Iš viso: 192’929 EUR